Informatie eigen risico

Voor veel patiënten is het niet geheel duidelijk welke zorg gedeclareerd wordt binnen de zorgverzekering. Op deze pagina vindt u meer informatie over het eigen risico en wat van toepassing is m.b.t. de laboratoriumdiagnostiek.

Wat is het eigen risico's?

Het eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf betaalt aan de zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed.

Welke eigen risico's zijn er?

Iedereen vanaf 18 jaar die zorg uit de basisverzekering krijgt, betaalt verplicht eigen risico in Nederland. Het eigen risico wordt naast de zorgverzekeringspremie betaalt.

Er zijn twee verschillende eigen risico’s mogelijk:

Wettelijk eigen risico                                                  Vrijwillig eigen risico

385 euro                                                                             885 euro

Het eigen risico geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

Eigen risico of niet?

Huisartsenzorg en via de huisarts gedeclareerde zorg binnen ketenzorg vallen niet onder het eigen risico van uw patiënten. Dit betekent dat deze zorg geheel door de zorgverzekering wordt vergoed. De patiënt betaalt wel voor gemaakte kosten in het ziekenhuis, de apotheek en laboratoriumkosten.

Voorbeelden laboratoriumkosten

Moleculaire diagnostiek

Lisa is 21 jaar oud, studeert nog en heeft een vrijwillig eigen risico van €885 euro, zodat haar maandkosten laag blijven. Op basis van haar klachten, besluit u een swap af te nemen, zodat deze gediagnosticeerd kan worden op een aantal soa’s.

Op het laboratoriumformulier vinkt u Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae en Mycoplasma genitalium aan. Na afname, volgens de instructies, stuurt u het onderzoek naar ons op. Na verwerking en diagnostiek ontvangt u de uitslag van de aangevraagde PCR-onderzoeken.

Hierna declareert Eurofins | NMDL-LCPL de NZA-tarieven van de aangevraagde onderzoeken bij de zorgverzekering van Lisa. Chlamydia trachomatis €31,52 euro, Neisseria gonorrhoeae €31,52 euro en Mycoplasma genitalium €66,35 euro. Er wordt in totaal €129,39 euro gedeclareerd. Lisa heeft dit kalenderjaar nog geen eigen risico gebruikt. Dit betekent dat zij de €129,39 voor de gemaakte laboratoriumkosten zelf betaalt van haar vrijwillig eigen risico.

Histologie

Dhr. Jansen is 60 jaar oud en heeft een wettelijk eigen risico van €385 euro. Op basis van zijn klachten besluit u een huidafwijking te verwijderen voor histologisch onderzoek. Na afname vult u het aanvraagformulier volledig in en verstuurt het met het materiaal naar het laboratorium voor onderzoek.  Na verwerking en diagnostiek ontvangt u het pathologieverslag met de uitslag van het onderzoek.

Hierna declareert Eurofins | NMDL-LCPL de gemaakte kosten bij de zorgverzekering van dhr. Jansen.  Afhankelijk van aard materiaal, verkrijgingswijze, vraagstelling en conclusie diagnostiek wordt de facturering bepaald. De facturatie is gebaseerd op de verwerking van het onderzoek, de grootte van het huidfragment, eventuele extra kleuringen bij verdenking op kwaadaardigheid. Ter illustratie: een biopt van een wrat of moedervlek (neoplasie) kost gemiddeld €63,35 euro, een volledige verwijdering van een wrat of moedervlek kost €126,07 en een biopt (niet-neoplasie) kost €161,39 ongeacht het aantal huidfragmenten en de verkrijgingstechniek.

Dhr. Jansen heeft dit kalenderjaar nog geen eigen risico gebruikt. Dit betekent dat hij het gefactureerde bedrag, volgens de NVVP-richtlijnen, voor de gemaakte laboratoriumkosten zelf betaalt van zijn eigen risico.